Среда
22.05.2019
17:51
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • База знаний uCoz
 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Новов'язівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
  Заступник з навчально- виховної роботи
  Павленко Валентина Аркадіївна

  Освіта    вища

  Закінчила   Дніпропетровський національний

  університет у 1992 році

  Стаж    25 років

  Кваліфікаційна категорія     

  спеціаліст вищої категорії

  Звання вчитель - методист

  Новов’язівська опорна загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів у 2018- 2019 навчальному році продовжує працювати над науково – методичним проектом області  „ Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства” . 
  Виходячи з обласного проекту , педагоги нашої школи працюють над проектом „Формування і розвиток особистості на ідеях гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін”.
  Головною метою наших вчителів є знаходження та розвиток людини в людині, закладення в неї механізму саморегуляції, самозахисту, самовиховання, самоосвіти, необхідного для становлення особистого образу та гідного людського життя, для діалогічної взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією. 
  Пріоритетні напрямки діяльності школи:
  - створення сприятливих умов для ефективного впровадження основних концептуальних ідей особистісно – зорієнтованого навчання та виховання;
  - розкриття творчого потенціалу, виявлення задатків і здібностей, створення психолого – педагогічних умов для різнобічного розвитку індивідуальності кожного учня, задоволення його інтересів і потреб;
  - сучасний науково – методичний супровід безперервної педагогічної освіти, творча спрямованість діяльності кожного педагога. 
  Робота школи побудована на формування інноваційної особистості учня, розвитку його здібностей і обдарувань, наукового світогляду. Особистісно орієнтований підхід характеризується визнанням індивідуальності, самоцінності кожної дитини, її розвитку як індивіда, наділеного своїм неповторним суб’єктивним досвідом.
  На початок 2018 – 2019 н.р. в школі навчається 128 учнів.
  1 – 4 класи – 56 учні;
  5 – 9класи - 52 учнів;
  10 – 11класи - 19 учнів.
  Учнів 9 класу – 12 , 11 класу – 10.
  В школі працює 22 вчителі, у тому числі директор, заступник директора з НВР, заступник директора з ВР, педагог-організатор, пси­холог, бібліотекар. Розв’язання завдань, поставлених перед школою життям, під силу тільки творчим вчителям, людям з високою свідомістю та професійною культурою. Завдання підтримки компетентності педагогічних кадрів вирішується через систему методичної роботи.
  Методична робота школи сприяла розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню професійних навичок готовності вчителя до професійної самоосвіти, самовдосконалення.
  Головними питаннями на засіданнях методичної ради школи є:
  - удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних інноваційних технологій;
  - диференційований підхід до організації навчально-виховного процесу як один із засобів підвищення якості освіти;
  - удосконалення навчально-виховного процесу на основі принципу гуманізації у вихованні.;
  - педагогічне співробітництво як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізму в шкільному житті;
  - реалізація групової та індивідуальної форм навчання як передумова підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
  - розвиток творчих здібностей учнів як умова формування талановитої особистості.
  Педагогічна рада школи - постійно діючий орган, який розглядає питання навчально виховного процесу. Тому при плануванні засідань педагогічної ради школи включалися тематики, відповідно до проблеми над якою працювала школа:
  - Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті як основа сучасної філософії;
  - Про втілення інноваційних методів і технологій педагогічними працівниками школи;
  - Конструювання уроку на основі особистісно-зорієнтованого підходу до учня;
  - Удосконалення самоосвіти вчителя - важливе завдання внутрішкільної методичної ради;
  - Роль педагога в збереженні психологічного здоров’я учнів;
  - Використання інтерактивних технологій як спосіб модифікації навчально-виховного процесу;
  - Превентивне виховання учнів.
  В школі над обласною проблемою успішно працює творча група, методичні об’єднання вчителів початкової ланки, вчителів, що викладають предмети гуманітарного та природничого циклів, методичне об’єднання класних керівників.
  Творча група школи працює на чолі з вчителем зарубіжної літератури, яка має вищу кваліфікаційну категорію – Кривозуб Ольгою Григорівною. Роботу групи керівник планує так, щоб охопити основні проблеми, питання, що стосуються роботи вчителя в сучасних умовах:
  - Дослідницька робота як засіб активізації творчих здібностей учнів;
  - Вивчення сучасних тенденцій педагогічної та психологічної науки;
  - Групові форми навчання як засіб моделювання реальних життєвих ситуацій;
  - Диспути „Методи управління та контролю в конфліктних ситуаціях” „Творчий вчитель”; „Як поєднати різні моделі навчання”.
  В цьому навчальному році педагоги школи, члени методичних об’єднань працюють над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах. У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота зі слабо встигаючими та творчо обдарованими дітьми, корекція знань на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих завдань з різних предметів, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.
  Методичне об’єднання вчителів початкових класів очолює вчитель вищої категорії, вчитель-методист За калюжна Любов Олександрівна. Робота вчителів початкових класів спрямована на впровадження особистісно орієнтованих технологій, Державного стандарту початкової освіти.
  Основними темами засідань  методоб’єднань є: 
  - Специфіка писемного мовлення і засоби його розвитку;
  - Особливості мовленнєвого розвитку дитини в системі розливального навчання;
  - Взаємодія вчителя початкових класів з учнями в умовах особистісно орієнтовного навчання;
  - Критичне мислення і диференціація на уроках читання.
  Методичне об’єднання вчителів, що викладають предмети гуманітарного циклу (керівник Погорелова О.М.) та методичне об’єднання вчителів, що викладають предмети природничого циклу (керівник Черкаський А.Л.) свою роботу спрямовують на підвищення грамотності учнів, на формування стійкого інтересу до предметів. Основні проблеми , над якими працюватимуть вчителі:
  - Формування пошуково-дослідницьких здібностей учнів на уроках;
  - Вікова психологія як наукове джерело методики викладання літератури;
  - Урок - психологічне дослідження;
  - Про перспективи використання комп’ютерної техніки для навчання школярів.
  Методичне об’єднання класних керівників 5 – 11 класів ( керівник Осипенко В.М.) спрямовує свою роботу на забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської ак­тивності, організації здорового способу життя; здійснють профілактич­ну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочи­нів; поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, ма­теріального забезпечення та за­хисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі­клування.
  Вчителі нашої школи є керівниками районних методоб’єднань:
  Павленко В.А. – методоб’єднання вчителів хімії,
  Тищенко Л.В., Черевишна З.І. – методоб’єднання вчителів початкових класів,
  Руденко Т. І. - методоб'єднання вчителів фізичної культури,
  Кривозуб О. Г. - методоб'єднання вчителів зарубіжної літератури
  Педагогічний колектив Новов’язівської СЗШ і надалі буде планувати свою роботу для створення кращих умов навчання та виховання наших дітей.
   
  Навчальний план школи